Orientační ceník

Daňová evidence (jednoduché účetnictví)
Základní sazba 15,- Kč/položka, min. 1500,- Kč
Plátce DPH tuzemsko 20,- Kč/položka, min. 2000,- Kč
Účetnictví (podvojné účetnictví)
Základní sazba 20,- Kč/položka, min. 2000,- Kč
Plátce DPH EU, třetí země 25,- Kč/položka, min. 2000,- Kč
Daňová přiznání
Přiznání k dani z příjmů FO 1500,- Kč
Přiznání k dani z příjmů PO 3000,- Kč
Zpracování přehledů MSSZ, ZP 1000,- Kč
Přiznání k DPH tuzemsko 500,- Kč
Přiznání DPH EU, třetí země 1500,- Kč
Přiznání k dani silniční 250,- Kč + 50,- Kč/automobil
Přiznání k dani z nemovitostí 1000,- Kč
Přiznání k dani z převodu nemovitostí 1000,- Kč
Přiznání k dani darovací 500,- Kč
Přiznání k dani dědické 1000,- Kč
Přiznání k dani spotřební tuzemsko 1500,- Kč
Přiznání k dani spotřební EU, třetí země 2500,- Kč
Mzdy a personalistika
Mzdová agenda do 10 zaěstnanců 200,- Kč/zaměstnanec
Mzdová agenda do 25 zaměstnanců 150,- Kč/zaměstnanec
Přihláška, odhláška SSZ, ZP 100,- Kč/ks
Ostatní služby
Skladová evidence 5,- Kč/položka
Kniha jízd 5,- Kč/řádek
Účetní poradenství 200,- Kč/hodina
Zastupování na úřadech 200,- Kč/hodina + cestovné
Ostatní služby 200,- Kč/hodina

*Uvedené ceny jsou pouze orientační. Při menším počtu účetních položek je cena za služby stanovena dohodou. Preferujeme individuální přístup ke klientům a na základě osobního jednání se snažíme vyjít vstříc klientovým požadavkům. Smluvní klienti mají v ceně zahrnuto přiznání k dani silniční a další pravidelně se opakující úkony.

*Ceny za opakované služby jsou za jeden měsíc poskytnutí služby. Účetní položkou se rozumí řádek v účetním deníku. Smluvní lienti mají v ceně paušálu přiznání k DPH, přiznání k dani z příjmů včetně přehledů na sociální a zdravotní pojištění. Uvedené ceny jsou bez 20% DPH.